Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, ύψος : 23.20, Πλάτος : 25.00, L.1 : 49.40, Grubość. : 8.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, ύψος : 23.40, Πλάτος : 25.00, L.1 : 41.00, Grubość. : 8.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 25.00, Πλάτος : 15.90, L.1 : 29.70, Grubość. : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 27.20, Πλάτος : 35.90, L.1 : 51.00, Grubość. : 12
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 17.00, Πλάτος : 24.90, L.1 : 57.00, L.2 : 47.00, Grubość. : 10.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 15.40, Πλάτος : 25.00, L.1 : 56.00, L.2 : 44.90, Grubość. : 10.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 15.50, Πλάτος : 25.00, L.1 : 53.70, L.2 : 42.70, Grubość. : 8.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 16.60, Πλάτος : 24.90, L.1 : 55.60, L.2 : 45.20, Grubość. : 7.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 16.40, Πλάτος : 15.60, L.1 : 44.00, Grubość. : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 17.00, Πλάτος : 15.90, L.1 : 45.00, Grubość. : 8.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 15.40, Πλάτος : 15.80, L.1 : 47.00, Grubość. : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 16.50, Πλάτος : 15.60, L.1 : 45.20, Grubość. : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 17.00, Πλάτος : 15.90, L.1 : 43.40, Grubość. : 8.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 14.90, Πλάτος : 16.00, L.1 : 28.00, Grubość. : 7.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 15.00, Πλάτος : 16.00, L.1 : 26.80, Grubość. : 6.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 14.00, Πλάτος : 10.00, L.1 : 28.00, Grubość. : 7.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 27.00, Πλάτος : 35.90, L.1 : 56.50, Grubość. : 11.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 27.00, Πλάτος : 35.80, L.1 : 51.50, Grubość. : 11.80
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, ύψος : 26.90, Πλάτος : 36.00, L.1 : 52.20, Grubość. : 12.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 14.00, Πλάτος : 10.00, L.1 : 20.00, Grubość. : 7.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
ύψος : 18.80, Πλάτος : 18.00, L.1 : 23.90, Grubość. : 7.40
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 19.00, Πλάτος : 18.00, L.1 : 25.70, Grubość. : 7.50
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
ύψος : 15.00, Πλάτος : 25.00, L.1 : 55.20, L.2 : 43.00, Grubość. : 9.90