Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 143.00, I.D.1 : 25.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.50, O.D.1 : 148.50, Diodes : 12, Diode Amp. : 50, B+H. : 9.50, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 138.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 131.00, O.D.1 : 144.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.00, I.D.1 : 137.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 120.00, O.D.1 : 142.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 14.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.50, I.D.1 : 128.00, O.D.1 : 119.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 136.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : Y, B+H. : 13.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, I.D.1 : 138.00, O.D.1 : 131.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 144.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 143.00, I.D.1 : 25.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.00, O.D.1 : 148.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 80, Source : , B+H. : 15.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 143.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.00, O.D.1 : 149.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 80, Source : , B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 142.80, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.50, O.D.1 : 149.00, Diodes : 12, Diode Amp. : 50, Source : , B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, I.D.1 : 136.00, O.D.1 : 119.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 139.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 12.40, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 143.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.00, O.D.1 : 149.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 80, Source : , B+H. : 15.10, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, I.D.1 : 152.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.50, O.D.1 : 158.00, Diodes : 12, Diode Amp. : 50, Source : , B+H. : 15.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 152.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.00, O.D.1 : 158.00, Diodes : 12, Diode Amp. : 50, Source : , B+H. : 15.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 143.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 130.00, O.D.1 : 149.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 80, Source : , B+H. : 15.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 138.50, I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 130.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 144.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 14.80, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.50, I.D.1 : 128.00, O.D.1 : 119.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 135.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : Y, B+H. : 15.30, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 138.00, I.D.1 : 42.50, I.D.2 : 35.00, O.D.1 : 127.00, O.D.1 : 143.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 26.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 31.00, I.D.1 : 128.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 120.00, O.D.1 : 135.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.50, I.D.1 : 137.80, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 126.50, O.D.1 : 141.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, B+H. : 19.80, B+d. : M8x1.25, D+H. : 10.90, D+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, I.D.1 : 143.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 129.00, O.D.1 : 149.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 80, B+H. : 15.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, I.D.1 : 138.00, O.D.1 : 130.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 144.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, B+H. : 15.20, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 39.00, I.D.1 : 143.00, O.D.1 : 132.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 148.50, Diodes : 10, Diode Amp. : 60, B+H. : 17.60, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.00, I.D.1 : 137.50, O.D.1 : 119.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 142.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 22.40, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.00, I.D.1 : 142.40, I.D.2 : 35.00, O.D.1 : 130.50, O.D.1 : 149.00, Diodes : 12, H.1 : 78.00, Diode Amp. : 50, B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Πισινά Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 30.00, I.D.1 : 130.00, O.D.1 : 117.00, O.D.1 : 139.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, B+H. : 41.00, B+d. : M8x1.25