Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 28.30, H.1 : 1.80
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 138.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 57.50, H.1 : 9.50, H.2 : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 45.00, O.D.1 : 50.60, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: FORD
H.1 : 4.90
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: FORD
H.1 : 4.90
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 44.50, O.D.1 : 55.90, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.40, O.D.1 : 30.50, H.1 : 4.00, H.2 : 1.40
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 46.70, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 19.30 , O.D.1 : 25.00 , H.1 : 1.80
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.90, O.D.1 : 31.30, H.1 : 4.70
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.70, O.D.1 : 35.30, H.1 : 2.20
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 31.50, H.1 : 2.60
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.30 , O.D.1 : 35.10 , H.1 : 4.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.50, O.D.1 : 34.50, H.1 : 3.70
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 33.20, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
O.D.1 : 69.00, O.D.2 : 74.00, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 78.00, O.D.1 : 85.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 36.00, H.1 : 2.50