Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 83.00, O.D.1 : 87.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 83.00, O.D.1 : 87.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 9.60, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 9.50, O.D.1 : 12.90, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 58.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 3.40
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 82.50, O.D.1 : 87.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 102.00, O.D.1 : 109.00, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 125.00, O.D.1 : 130.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 43.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 43.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.50, O.D.1 : 79.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.50, O.D.1 : 79.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.00, O.D.1 : 78.60, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 84.00, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 84.00, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.60, O.D.1 : 80.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.60, O.D.1 : 80.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 8.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 8.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 80.00, O.D.1 : 84.70, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 3.50, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.90
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 3.50, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 64.60, O.D.1 : 68.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 64.60, O.D.1 : 68.00, H.1 : 1.70