Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 52.90, O.D.1 : 69.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 59.30, I.D.2 : 51.70, O.D.1 : 64.90, H.1 : 8.10
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 61.00, I.D.2 : 53.00, O.D.1 : 67.60
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 59.40, I.D.2 : 52.60, O.D.1 : 69.80, H.1 : 7.60
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 55.80, O.D.1 : 60.70
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 56.20, I.D.2 : 66.30, O.D.1 : 78.00, H.1 : 17.80, H.2 : 10.10
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 27.50, H.1 : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 55.30, I.D.2 : 63.30, O.D.1 : 69.80, T.1 : 8.20
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 21.00, O.D.1 : 28.00, H.1 : 7.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 67.00, H.1 : 9.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL