Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 81.00, H.1 : 27.00, No./mount. holes : 1
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 38.00, O.D.1 : 74.50, H.1 : 16.00, O.1 : 58.00, O.2 : 58.00, O.3 : 58.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 33.00, O.D.1 : 90.00, H.1 : 53.50
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 58.00, H.1 : 12.50, O.1 : 85.00, No./mount. holes : 2
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 91.50, H.1 : 19.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 23.10, O.D.1 : 105.80, H.1 : 25.20, O.1 : 91.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
O.D.1 : 97.90, H.1 : 54.40, O.1 : 111.00, O.2 : 111.00, O.3 : 83.00, No./mount. holes : 3, No./mount. holes with thread : 1
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 84.00 , O.D.1 : 97.80 , H.1 : 52.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 81.50, H.1 : 27.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 105.90, H.1 : 23.60, O.1 : 90.00, No./mount. holes : 2
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 133.00, H.1 : 39.00 , O.1 : 52.00, O.2 : 78.00, No./mount. holes : 6
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 47.00, O.D.1 : 94.00, H.1 : 93.00, O.1 : 168.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 105.00, H.1 : 19.50
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL