Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.10, O.D.1 : 16.00 , T.1 : 1.20
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.90, O.D.1 : 9.50 , H.1 : 7.70, H.2 : 12.50 , W.2 : 12.90 , L.2 : 13.10
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.50, W.2 : 38.20 , L.1 : 49.00 , L.2 : 55.10 , T.1 : 1.20
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 5.10, O.D.1 : 10.00, T.1 : 2.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.00, O.D.1 : 24.00, T.1 : 1.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 43.40, T.1 : 2.60
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 54.30, O.D.1 : 107.00, T.1 : 2.20
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 11.70 , O.D.1 : 23.80 , T.1 : 1.20
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 21.90 , T.1 : 2.50
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.90, O.D.1 : 14.00 , T.1 : 6.60
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 37.00, O.D.1 : 74.50, H.1 : 1.0
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 52.00, I.D.2 : 13.70, O.D.1 : 121.00, T.1 : 0.40
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.40, H.1 : 1.00, W.1 : 60.00, L.1 : 83.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL