Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.50, O.D.1 : 79.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.50, O.D.1 : 79.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.00, O.D.1 : 78.60, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 84.00, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 84.00, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.60, O.D.1 : 80.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 75.60, O.D.1 : 80.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 8.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 8.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 80.00, O.D.1 : 84.70, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 3.50, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.90
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 3.50, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 64.60, O.D.1 : 68.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 64.60, O.D.1 : 68.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 46.00, O.D.1 : 50.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 5.00, O.D.1 : 11.50, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 5.00, O.D.1 : 11.50, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 43.00, O.D.1 : 48.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 43.00, O.D.1 : 48.00, H.1 : 2.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 12.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 12.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 71.00, O.D.1 : 75.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 71.00, O.D.1 : 75.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 70.00, O.D.1 : 74.00, H.1 : 2.00