Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 7.50, L.1 : 20.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 12.60, W.1 : 3.90, L.1 : 16.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.00, L.1 : 24.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 5.90 , O.D.1 : 12.10 , H.1 : 8.10 , L.1 : 19.10
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.20, W.1 : 9.40
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.40 , H.1 : 10.30 , L.1 : 22.10
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.50, O.D.1 : 17.10, L.1 : 40.20
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.70, O.D.1 : 10.40, L.1 : 24.70
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 10.90, L.1 : 20.90
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 13.60, L.1 : 24.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 5.80, O.D.1 : 7.00, L.1 : 14.10
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.90, O.D.1 : 8.10, L.1 : 13.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 10.90, H.1 : 7.00, L.1 : 19.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 10.70, H.1 : 7.00, L.1 : 19.20
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 15.40, H.1 : 10.00, L.1 : 29.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.20, L.1 : 20.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 7.30, L.1 : 16.70
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 7.00, O.D.1 : 9.00, L.1 : 14.70
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.50, H.1 : 7.00, L.1 : 19.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 14.50, H.1 : 8.00, L.1 : 27.70
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 6.40, L.1 : 12.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 3.70, O.D.1 : 5.00, L.1 : 17.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 12.00, L.1 : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 12.20, H.1 : 10.00, L.1 : 22.00