Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 22.90, d. : M4x0.7, D.1 : 7.90, b.1 : 19.70, k.1 : 3.20, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 22.90, d. : M4x0.7, D.1 : 7.90, b.1 : 19.70, k.1 : 3.20, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 18.90, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 16.30, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 22.00, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 19.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Κατηγορία: Παξιμάδια Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M8x1.25, m.1 : 7.80, dc. : 17.70, s.1 : 13.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 31.10, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, b.1 : 16.15, b.2 : 9.00
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 16.20, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 16.20, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 5.20, O.D.1 : 18.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 5.20, O.D.1 : 18.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.30, O.D.1 : 20.50, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.30, O.D.1 : 20.50, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Παξιμάδια Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M14x1.5, m.1 : 7.90, s.1 : 22.00, Thread : Prawy
Κατηγορία: Παξιμάδια Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M14x1.5, m.1 : 7.90, s.1 : 22.00, Thread : Prawy
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 123.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 39.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.05, O.D.1 : 27.20, H.1 : 8.50
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.40, O.D.1 : 22.50, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 27.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 23.50, k.1 : 2.20, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, d.1 : M5x0.8, b.1 : 15.00, d.2 : 5.00, b.2 : 10.15
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 25.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 103.00, d. : M5x0.8, D.1 : 9.40, b.1 : 38.90, d.2 : 4.40, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 103.00, d. : M5x0.8, b.1 : 37.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
0
Εναλλακτικές λίστα