Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA100
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA100
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA141
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 207.00, O.1 : 127.00, O.2 : 88.00, O.3 : 88.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA76
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 71.00, Νούμερο B : 3.50, Αριθμός δοντίων : 8, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 8, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 213.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.75, C.2 : M10x1.75
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA110
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : 14.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11.12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 4, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 213.00, O.1 : 124.50, O.2 : 29.00, O.3 : 46.50, O.4 : 89.50, C.1 : 9.50, C.2 : M8x1.25, C.3 : M8x1.25, C.4 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA110
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : 14.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11.12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 4, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 200.00, O.1 : 123.50, O.2 : 29.00, O.3 : 46.50, O.4 : 91.00, C.1 : 9.50, C.2 : M8x1.25, C.3 : M8x1.25, C.4 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA110
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 0.00, Νούμερο B : 14.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11.12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 4, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 212.00, O.1 : 124.50, O.2 : 29.00, O.3 : 46.50, O.4 : 89.50, C.1 : 9.50, C.2 : M8x1.25, C.3 : M8x1.25, C.4 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA63
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -1.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 209.00, O.1 : 54.00, O.2 : 98.00, O.3 : 63.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA100
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 55.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 169.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA100
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 165.50, O.1 : 85.00, O.2 : 121.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA55
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο B : 14.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 219.00, O.1 : 103.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA22
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 15.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA11
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.00, Νούμερο B : 34.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 224.00, O.1 : 106.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : M12x1.75
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA101
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : 0.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA101
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.4, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : 0.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 202.00, O.1 : 104.50, O.2 : 93.50, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA78
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 77.00, Νούμερο B : 17.50, Αριθμός δοντίων : 8, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 8, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 212.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.75, C.2 : M10x1.75
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA51
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA137
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 0.00, Νούμερο B : 10.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 212.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 73.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : 8.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA167
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 75.00, Νούμερο B : 33.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 227.00, O.1 : 120.00, C.1 : 11.50, C.2 : 11.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA105
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -2.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 210.00, O.1 : 74.00, O.2 : 105.00, O.3 : 93.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA45
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82, Νούμερο B : 2.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 209.00, O.1 : 114.00, O.2 : 80.00, O.3 : 80.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA107
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : 13.50, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 213.00, O.1 : 112.00, O.2 : 33.00, O.3 : 117.00, C.1 : 12.50, C.2 : 12.50, C.3 : 12.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA42
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.60, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : 21.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 106.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA74
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9.12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 215.00, O.1 : 121.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5