Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA91
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 75.00, Νούμερο B : 33.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 233.00, O.1 : 139.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA78
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.2, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 77.00, Νούμερο B : 18.00, Αριθμός δοντίων : 8, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 8, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA49
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 14.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 218.00, O.1 : 74.00, O.2 : 74.00, O.3 : 105.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA71
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 77.00, Νούμερο B : 10.50, Αριθμός δοντίων : 8, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 213.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.75, C.2 : M10x1.75
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA17
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 27.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 224.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA112
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.70, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.80, Νούμερο B : -1.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10, 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.75, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA78
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.2, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 76.90, Νούμερο B : 18.00, Αριθμός δοντίων : 8, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA108
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 21.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 212.00, O.1 : 75.00, O.2 : 105.00, O.3 : 75.00, C.1 : 8.50, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA59
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.80, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 61.20, Νούμερο B : 11.50, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 75.50, O.2 : 108.00, O.3 : 73.00, C.1 : 8.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA39
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.90, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 62.00, Νούμερο B : 11.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 67.00, O.2 : 107.50, O.3 : 72.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA293
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 68.00, Νούμερο B : 17.50, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 202.50, O.1 : 104.50, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA77
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 15.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 213.00, O.1 : 101.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : M12x1.75
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 33.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 225.00, O.1 : 123.00, O.2 : 32.50, O.3 : 111.50, C.1 : 12.50, C.2 : 12.00, C.3 : 12.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA165
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.50, Νούμερο B : 18.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 213.00, O.1 : 112.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA29
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 26.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 223.50, O.1 : 106.00, C.1 : 11.00, C.2 : 11.00
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA95
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 89.00, Νούμερο B : 26.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 221.00, O.1 : 127.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA43
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.70, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : 20.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 106.00, C.1 : 8.00, C.2 : 8.00
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA59
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Τάση : 12, Ισχύς : 0.80, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : 10.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 208.00, O.1 : 75.00, O.2 : 108.00, O.3 : 74.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA59
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Τάση : 12, Ισχύς : 0.80, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : 12.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9.10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 208.00, O.1 : 75.00, O.2 : 108.00, O.3 : 74.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA13
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Τάση : 12, Ισχύς : 0.70, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : 4.50, Αριθμός δοντίων : 8, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 8. 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 189.00, O.1 : 105.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA109
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 195.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA100
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 62.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 172.00, O.1 : 84.00, O.2 : 120.00, O.3 : 84.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA74
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, 12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 194.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA74
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 195.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5