Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 4.00, I.D.1 : 62.70, O.D.1 : 91.70, H.1 : 127.40, H.2 : 107.50, Matching Brush set: : BSX222-223
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 0.70, H.1 : 77.90, L.1 : 199.20, Matching Brush set: : SB6002
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 24, Ισχύς : 3.20, H.1 : 112.30
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 4.20, H.1 : 98.90, H.2 : 91.50, L.1 : 174.00
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, H.1 : 69.50, L.1 : 176.50
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 4.00, O.D.1 : 95.00, H.1 : 158.00, H.2 : 127.00, Rotation : CW, Matching Brush set: : BSX222-223
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL