Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 86.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 144.90, L.2 : 20.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 69.90, O.D.2 : 12.00, L.1 : 126.00, L.2 : 20.30, No. of teeth : 36, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 70.00, L.1 : 24.80
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, O.D.1 : 91.00, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.2 : 18.00, L.1 : 139.00, O.D.1 : 72.00, No. of teeth : 41, L.1 : 130.00, Περιστροφή : CW, Splines : 14
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 74.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 139.80, L.2 : 20.70, No. of teeth : 42, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 65.70, O.D.2 : 10.00, L.1 : 110.00, L.2 : 17.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 73.50, O.D.2 : 12.00, L.1 : 128.00, L.2 : 18.50, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 48.20, O.D.1 : 58.00, L.1 : 10.00, No. of teeth : 40
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 65.70, O.D.2 : 9.00, L.1 : 110.00, L.2 : 16.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 45.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 66.00, L.1 : 22.30, No. of teeth : 42
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.00, O.D.1 : 91.00, L.1 : 40.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 27.30, O.D.1 : 90.20, H.1 : 13.70
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 62.00, O.D.1 : 75.90, L.1 : 15.50, No. of teeth : 41
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 70.00, H.1 : 24.00
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 46.30 , O.D.1 : 57.60, L.1 : 9.80, No. of teeth : 37
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 48.70, O.D.1 : 62.00, L.1 : 13.40, No. of teeth : 38
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 87.70, H.1 : 16.50
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 62.00, L.1 : 13.30, No. of teeth : 42
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 136.90, L.2 : 20.10, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 52.20, O.D.1 : 64.00, L.1 : 13.50, No. of teeth : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 54.20, L.1 : 8.70, No. of teeth : 36
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 39.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 103.70, L.2 : 15.70, Splines : 10
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 66.00, H.1 : 23.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 79.40, H.1 : 30.00