Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 66.00, O.D.2 : 11.00, L.1 : 123.70, L.2 : 16.00, No. of teeth : 37, Splines : 16
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 43.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 66.00, O.D.2 : 54.00, L.1 : 23.00, No. of teeth : 37
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 130.00, L.2 : 20.50, Splines : 10
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.30, O.D.1 : 74.20, H.1 : 15.50
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 129.00, L.2 : 21.00, Splines : 10
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 57.60, I.D.1 : 57.30, O.D.1 : 73.30, O.D.1 : 74.00, L.1 : 13.10, H.1 : 13.70
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 85.80, O.D.2 : 12.00, L.1 : 147.50, L.2 : 21.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 73.50, H.2 : 8.50, H.1 : 12.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 72.00, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 46.70, O.D.1 : 62.70, L.1 : 12.00, No. of teeth : 37
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 47.00, I.D.2 : 22.20, O.D.1 : 66.10, O.D.2 : 55.20, L.1 : 34.20, L.2 : 9.00, No. of teeth : 48
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 46.40, I.D.2 : 23.60, O.D.1 : 66.70, L.1 : 30.50, L.2 : 24.00, No. of teeth : 48
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
O.D.1 : 57.20, O.D.2 : 12.00, L.1 : 115.00, L.2 : 15.70, No. of teeth : 50, Splines : 12
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
O.D.1 : 45.40, O.D.2 : 22.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 109.80, L.2 : 15.90, Splines : 12
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 50.80, I.D.2 : 23.40, O.D.2 : 66.60, L.1 : 30.50, L.2 : 24.10, No. of teeth : 52
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 22.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 110.00, L.2 : 16.00, Splines : 12
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 49.90, I.D.2 : 49.50, O.D.1 : 56.90, O.D.2 : 56.80, L.1 : 14.50, No. of teeth : 40
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 40.40, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.40, L.1 : 95.20, L.2 : 15.00, Splines : 10
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 68.00, L.1 : 25.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 14.70, O.D.1 : 68.00, H.1 : 6.20
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 46.80, O.D.1 : 57.20, L.1 : 12.50, No. of teeth : 38
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 43.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 80.00, O.D.2 : 55.00, L.1 : 25.00, L.2 : 20.00, No. of teeth : 59
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 129.20, O.D.2 : 12.00, L.1 : 112.00, L.2 : 17.00, No. of teeth : 59, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 129.30, O.D.2 : 12.00, L.1 : 112.00, L.2 : 16.00, No. of teeth : 37, Splines : 10