Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
L.1 : 14.30, d. : M5x0.8, D.1 : 7.90, b.1 : 9.00, k.1 : 5.50, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 15.10, d. : M4x0.7, D.1 : 8.50, b.1 : 12.30, d.2 : 2.80, k.1 : 3.10, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 13.00, d. : M4x0.7, D.1 : 10.00, b.1 : 10.00, k.1 : 3.00, m.1 : PH2
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 61.00, T.1 : 0.90
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.00, L.1 : 26.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.00, L.1 : 26.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 18.10, W.1 : 6.15
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 18.10, W.1 : 6.15
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 5.00, W.1 : 12.00, L.1 : 20.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 5.00, W.1 : 12.00, L.1 : 20.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 13.50, H.2 : 22.70
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
W.1 : 4.60, W.2 : 8.80, L.2 : 10.70, T.1 : 1.65
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 32.50, O.D.1 : 61.05, T.1 : 1.10
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 5.00, W.1 : 12.00, L.1 : 21.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 12.50, L.1 : 20.40
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 7.80, L.1 : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 7.80, L.1 : 30.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 3.90, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 6.00, H.2 : 7.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 3.90, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 6.00, H.2 : 7.30
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
W.1 : 11.50, L.1 : 38.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 3.00, H.1 : 31.50, W.1 : 19.70, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 3.00, H.1 : 31.50, W.1 : 19.70, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 6.60, W.1 : 28.70, L.1 : 22.30
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 15.10 , d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2