Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 15.10, d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 10.40, O.D.1 : 14.00, L.1 : 15.60
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 10.40, O.D.1 : 14.00, L.1 : 15.60
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 7.00, H.1 : 15.50, W.1 : 40.50
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 6.30, O.D.1 : 20.30, O.D.2 : 9.70, H.1 : 10.80, H.2 : 7.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 6.30, O.D.1 : 20.30, O.D.2 : 9.70, H.1 : 10.80, H.2 : 7.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 27.00, I.D.2 : 12.30, O.D.1 : 31.70, O.D.2 : 15.40, H.1 : 15.60, H.2 : 12.80
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 27.00, I.D.2 : 12.30, O.D.1 : 31.70, O.D.2 : 15.40, H.1 : 15.60, H.2 : 12.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 9.90, O.D.1 : 12.20, H.1 : 6.40, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 8.00, L.1 : 15.20
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 6.00, W.1 : 12.00, L.1 : 23.80
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 10.75, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 6.20, k.1 : 2.70, m.1 : PH2
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 14.50, H.1 : 11.00, L.1 : 27.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 12.20, d. : M4x0.7, D.1 : 8.00, b.1 : 9.50, k.1 : 2.40, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 15.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.20, b.1 : 11.50, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 15.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.20, b.1 : 11.50, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.10, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.10, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
H.1 : 9.00, W.1 : 15.70, L.1 : 24.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
H.1 : 9.00, W.1 : 15.70, L.1 : 14.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.1 : 17.40, W.1 : 16.20, L.1 : 5.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.1 : 17.40, W.1 : 16.20, L.1 : 5.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
H.1 : 9.00, W.1 : 15.40, L.1 : 24.40
Κατηγορία: Λαβές ψήκτρων εκκινητήρα Producer: AS-PL