Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.10, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.90, L.1 : 66.50, B+ : M8x1.25, L.B+ : 20.70, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.50
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 26.60, O.D.1 : 56.30, O.D.2 : 49.60, L.1 : 66.40, B+ : M8x1.25, L.B+ : 21.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.60
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.10, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.90, L.1 : 66.50, B+ : M8x1.25, L.B+ : 20.70, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 50.00, L.1 : 66.20, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.50
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 50.00, L.1 : 66.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.50
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 50.00, L.1 : 66.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.30
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.30, L.1 : 66.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.00
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.80, L.1 : 68.10, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.60, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.20
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.50, L.1 : 66.20, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 14.50
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.80, L.1 : 71.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 18.10, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.90
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.70, L.1 : 66.50, B+ : M8x1.25, L.B+ : 13.50, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.20
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.30, O.D.2 : 49.20, L.1 : 65.50, B+ : M8x1.25, L.B+ : 20.40, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 13.40
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 26.20, O.D.1 : 52.30, O.D.2 : 45.90, L.1 : 72.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.70, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 23.90, O.D.1 : 52.40, O.D.2 : 45.50, L.1 : 63.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.70
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.60, L.1 : 67.30, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 14.40
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, O.D.1 : 50.20, O.D.2 : 50.70, L.1 : 90.20, B+ : M8x1.25, L.B+ : 18.60, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 13.20
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.80, O.D.2 : 49.50, L.1 : 70.30, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.80, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.90
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.30, O.D.2 : 49.80, L.1 : 70.60, B+ : M8x1.25, L.B+ : 15.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.20
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 49.40, L.1 : 66.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 19.10, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 9.90
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.30, O.D.2 : 50.00, L.1 : 71.70, B+ : M8x1.25, L.B+ : 17.70, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 50.00, L.1 : 77.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.80, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.40, O.D.2 : 50.00, L.1 : 75.90, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.80
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 56.50, O.D.2 : 49.20, L.1 : 76.40, B+ : M8x1.25, L.B+ : 17.80, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00
0
Εναλλακτικές λίστα