Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
W.1 : 11.50, L.1 : 38.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 10.40, O.D.1 : 14.00, L.1 : 15.60
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 10.40, O.D.1 : 14.00, L.1 : 15.60
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 9.90, O.D.1 : 12.20, H.1 : 6.40, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 8.00, L.1 : 15.20
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 6.00, W.1 : 12.00, L.1 : 23.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 14.50, H.1 : 11.00, L.1 : 27.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.10, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.10, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 10.20, H.1 : 18.36
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 8.00, L.1 : 24.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 8.20, L.1 : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.20, L.1 : 20.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 7.40, H.1 : 8.00, L.1 : 17.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.60, H.1 : 6.50, L.1 : 21.00