Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 11.70, O.D.1 : 15.10, H.1 : 21.60
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL