Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 10.00, W.1 : 5.50, L.1 : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 15.10, L.1 : 44.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 11.70, W.1 : 6.00, L.1 : 16.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 16.50, L.1 : 12.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 16.00, L.1 : 61.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 18.60, L.1 : 16.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 14.60, L.1 : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 8.80, W.1 : 4.50, L.1 : 11.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 21.60, O.D.1 : 24.10, H.1 : 18.80
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 21.30, O.D.1 : 24.50, H.1 : 16.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 16.80, L.1 : 40.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.30 , O.D.1 : 17.30 , L.1 : 26.10
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.60 , O.D.1 : 16.50 , L.1 : 11.30
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 16.00, L.1 : 61.30
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 11.20 , O.D.1 : 12.20 , L.1 : 21.30
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00 , O.D.1 : 19.50 , L.1 : 88.20
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 11.40 , O.D.1 : 15.00 , L.1 : 16.90
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 24.10 , O.D.1 : 28.30 , L.1 : 30.20
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.70, O.D.1 : 17.50, L.1 : 12.40
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 20.60, O.D.1 : 22.00 , L.1 : 18.40
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 20.20, W.1 : 5.50, L.1 : 15.60
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 12.50, W.1 : 5.00, L.1 : 11.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.50, O.D.1 : 16.90, L.1 : 37.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 23.90, O.D.1 : 28.20, H.1 : 2.10