Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.00, O.D.1 : 79.00, H.1 : 82.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.80, O.D.1 : 93.00, H.1 : 105.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, I.D.1 : 81.00, O.D.1 : 92.70, H.1 : 78.00, H.2 : 70.00, Rotation : ACW
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 24, Ισχύς : 5.50, I.D.1 : 91.00, O.D.1 : 95.00, H.1 : 157.50, H.2 : 128.00, Matching Brush set: : SB0001, Rotation : CW
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.80, I.D.1 : 54.00, O.D.1 : 80.00, H.1 : 79.00, H.2 : 72.70, Matching Brush set: : SB2005, Rotation : CW
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.50, I.D.1 : 68.00, O.D.1 : 80.00, H.1 : 91.00, H.2 : 84.50, Matching Brush set: : SB2005, Rotation : CW
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.60, I.D.1 : 79.50, O.D.1 : 86.60, H.1 : 121.50, H.2 : 96.40, Matching Brush set: : UD51726SB, Rotation : CW
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Τάση : 12, I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 85.00, Ισχύς : 2.30, H.1 : 25.70, H.2 : 22.00, O.D.1 : 86.50, L.1 : 67.00, L.1 : 96.30, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : BSX192-193, Rotation : CW
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL