Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 24, I.D.1 : 37.50, O.D.1 : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 43.40, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
Τάση : 12, I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 87.00, Diodes : 8, B+H. : 24.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: JOHN DEERE
Τάση : 12, O.D.1 : 89.00
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Τάση : 12, O.D.1 : 94.00
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.50, Τάση : 12, O.D.1 : 130.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+H. : 42.50, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL
Τάση : 12, I.D.1 : 31.50, O.D.1 : 130.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+H. : 43.50, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL