Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 24, I.D.1 : 50.00, O.D.1 : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+H. : 13.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 114.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 44.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 36.00, Τάση : 12, O.D.1 : 103.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 9.00, B+d. : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 114.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 44.00
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 45.00, Τάση : 12, O.D.1 : 129.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 42.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 42.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 120.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 38.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 45.00, Τάση : 12, O.D.1 : 119.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 13.50, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 39.50, Τάση : 12, O.D.1 : 120.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 13.50, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, O.D.1 : 115.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 35.60, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 120.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 43.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 114.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 13.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 41.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 119.50, Diodes : 8, B+H. : 13.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 39.50, Τάση : 12, O.D.1 : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 38.00, B+d. : M8x1.25
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, O.D.1 : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 38.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 39.50, O.D.1 : 119.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+H. : 13.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ρυθμιστες γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 45.00, O.D.1 : 127.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+H. : 38.00, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 45.00, O.D.1 : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+H. : 42.50, B+d. : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 51.00, Τάση : 12, O.D.1 : 111.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 30.00, B+d. : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 52.50, Τάση : 12, O.D.1 : 111.00, Diodes : 6, B+H. : 30.00, B+d. : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Τάση : 12, I.D.1 : 52.50, O.D.1 : 112.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 36.70, B+d. : M6x1.0