Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 13.20, W.1 : 8.50, L.1 : 31.00, T.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 11.50, W.1 : 8.40, L.1 : 26.00, T.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 18.40, W.1 : 36.00, L.1 : 36.80, T.1 : 8.80
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 15.00, W.1 : 25.00, L.1 : 53.50, L.2 : 43.00, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 14.00, W.1 : 17.90, L.1 : 23.50, T.1 : 5.80
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 23.00, W.1 : 32.00, L.1 : 28.50, T.1 : 9.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 23.30, W.1 : 31.80, L.1 : 26.70, T.1 : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 23.00, W.1 : 32.00, L.1 : 26.00, T.1 : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 12.70, W.1 : 10.00, L.1 : 32.00, T.1 : 4.50
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 18.40, W.1 : 28.00, L.1 : 33.70, T.1 : 6.35
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 14.50, W.1 : 18.00, L.1 : 22.30, T.1 : 6.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 12.20, W.1 : 15.90, L.1 : 23.50, T.1 : 4.50
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 12.40, W.1 : 16.00, L.1 : 25.00, T.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 12.50, W.1 : 18.00, L.1 : 22.80, T.1 : 5.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 18.00, W.1 : 28.00, L.1 : 23.60, T.1 : 5.40
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
Τάση : 12, H.1 : 18.00, W.1 : 27.80, L.1 : 24.30, T.1 : 5.40
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 11.50, W.1 : 11.90, L.1 : 22.70, T.1 : 4.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 14.70, W.1 : 18.00, L.1 : 25.00, T.1 : 5.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 18.30, W.1 : 28.00, L.1 : 33.70, T.1 : 6.40
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 14.50, W.1 : 18.00, L.1 : 27.20, T.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 13.00, W.1 : 16.00, L.1 : 25.00, T.1 : 4.60
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 28.70, W.1 : 20.00, L.1 : 46.00, T.1 : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
Τάση : 12, H.1 : 18.00, W.1 : 14.00, L.1 : 32.00, T.1 : 7.00