Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 14.50, W.1 : 18.00, L.1 : 22.70, T.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 14.40, W.1 : 17.80, L.1 : 24.00, T.1 : 5.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 12.50, W.1 : 16.00, L.1 : 24.50, T.1 : 4.80
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 12.90, W.1 : 15.80, L.1 : 24.00, T.1 : 4.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 12.70, W.1 : 15.70, L.1 : 24.40, T.1 : 4.80
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 15.00, W.1 : 24.90, L.1 : 44.00, L.2 : 56.50, T.1 : 9.80
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 15.40, W.1 : 25.00, L.1 : 57.80, L.2 : 43.70, T.1 : 10.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 15.60, W.1 : 24.90, L.1 : 56.00, L.2 : 45.50, T.1 : 9.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 19.00, W.1 : 36.00, L.1 : 34.00, T.1 : 11.90
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 18.80, W.1 : 35.80, L.1 : 33.40, T.1 : 11.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 11.50, W.1 : 12.00, L.1 : 22.70, T.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
Τάση : 12, H.1 : 11.40, W.1 : 11.80, L.1 : 22.00, T.1 : 5
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 11.60, W.1 : 11.90, L.1 : 21.90, T.1 : 4.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 18.20, W.1 : 36.00, L.1 : 37.00, T.1 : 9.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 18.20, W.1 : 35.90, L.1 : 37.60, T.1 : 7.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, H.1 : 17.90, W.1 : 35.70, L.1 : 35.00, T.1 : 8.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 19.20, W.1 : 35.90, L.1 : 33.00, T.1 : 12.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 19.30, W.1 : 35.80, L.1 : 32.00, T.1 : 11.90
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 16.50, W.1 : 25.00, L.1 : 25.00, T.1 : 6.40
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 16.50, W.1 : 24.90, L.1 : 24.70, T.1 : 6.40
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 15.00, W.1 : 22.00, L.1 : 25.00, T.1 : 6.00
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
H.1 : 15.20, W.1 : 21.90, L.1 : 27.40, T.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, H.1 : 16.80, W.1 : 27.00, L.1 : 23.00, T.1 : 7.50
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Producer: IKA GmbH Replacement for: IKA
Τάση : 12, H.1 : 16.80, W.1 : 27.00, L.1 : 25.00, L.2 : 22.60, T.1 : 7.50