Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 71.20, O.D.2 : 10.00, L.1 : 117.50, L.2 : 18.30, No. of teeth : 56, Splines : 8
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 40.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 115.20, L.2 : 17.50, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 37.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 107.00, L.2 : 16.50, Splines : 9
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 60.50, O.D.2 : 12.00, L.1 : 95.50, No. of teeth : 47, Splines : 10
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.50, O.D.1 : 69.00, H.1 : 5.80
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 46.60, I.D.2 : 16.00, O.D.1 : 60.00, L.1 : 23.50, No. of teeth : 47
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 10.00, L.1 : 104.40, Splines : 8
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 116.30, L.2 : 16.00, Splines : 9
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 55.00, I.D.2 : 20.00, O.D.1 : 68.50, O.D.2 : 64.80, L.1 : 35.00, L.2 : 21.00, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 52.30, H.1 : 5.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 16.60 , O.D.1 : 59.40 , H.1 : 8.60
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 129.30, O.D.2 : 12.00, L.1 : 122.50, L.2 : 23.00, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 52.80, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 96.00, Splines : 8
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 47.10, I.D.2 : 17.50, O.D.1 : 64.00, O.D.2 : 56.30, L.1 : 30.00, L.2 : 19.60, No. of teeth : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 54.50, I.D.2 : 20.00, O.D.1 : 76.00, O.D.2 : 66.50, H.1 : 52.00, L.1 : 137.00, L.2 : 19.80, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 47.00, I.D.2 : 39.00, O.D.1 : 62.00, O.D.2 : 55.00, L.1 : 26.00, L.2 : 14.00, No. of teeth : 37
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
O.D.1 : 76.20, O.D.2 : 12.00, L.1 : 125.30, L.2 : 17.20, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
O.D.1 : 94.60, O.D.2 : 12.00, L.1 : 150.00, L.2 : 20.00, No. of teeth : 46, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 55.60, I.D.2 : 55.00, O.D.1 : 75.70, L.1 : 13.70, No. of teeth : 46
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
O.D.1 : 49.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 143.40, L.2 : 20.30, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
O.D.1 : 49.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 143.30, L.2 : 20.20, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
O.D.1 : 71.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 122.20, L.2 : 18.00, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 75.00, H.1 : 16.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 88.90, H.1 : 37.70