Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 68.60, O.D.2 : 10.00, L.1 : 129.50, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Αριθμός δοντίων : 11, O.D.1 : 76.00, Αριθμός κόπτων : 9, I.D.1 : 16.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 132.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 28.50, No. of teeth : 56, L.1 : 91.00, L.2 : 47.00, Περιστροφή : ACW, Splines : 9
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 75.80, O.D.2 : 10.00, L.1 : 127.50, L.2 : 15.50, No. of teeth : 56, Splines : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 68.50, O.D.3 : 12.00, L.1 : 151.80, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 71.50, O.D.2 : 10.00, L.1 : 123.00, L.2 : 18.00, No. of teeth : 56, Splines : 8
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 75.80, O.D.2 : 10.00, L.1 : 127.50, L.2 : 15.50, No. of teeth : 56, Splines : 9
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 67.10, O.D.2 : 10.20, L.1 : 108.00, L.2 : 18.40, No. of teeth : 59, Splines : 10
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 71.70, H.1 : 29.30, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 76.00, H.1 : 51.00, L.2 : 136.50, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 70.00, H.1 : 14.40
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 49.50, I.D.2 : 16.00, O.D.1 : 60.00, L.1 : 24.00, No. of teeth : 47
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 109.70, Splines : 9
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 44.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 80.00, O.D.2 : 55.00, L.1 : 25.00, No. of teeth : 41
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 54.50, I.D.2 : 20.00, O.D.1 : 68.00, L.1 : 35.40, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 75.70, O.D.2 : 12.00, L.1 : 121.60, No. of teeth : 56, Splines : 9
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 52.40, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 43.00, O.D.2 : 16.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 97.50, L.2 : 16.50, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 43.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 80.00, O.D.2 : 56.00, L.1 : 25.00, L.2 : 20.00, No. of teeth : 37
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 57.30, I.D.2 : 22.50, O.D.1 : 67.40, L.1 : 35.20, No. of teeth : 59
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 106.20, L.2 : 18.00, Splines : 8
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 109.60, Splines : 9
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 59.60, H.1 : 4.20
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 37.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 107.00, L.2 : 16.50, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.00, O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 20.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 109.30, Splines : 8