Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 3.40, O.D.1 : 4.30, H.1 : 15.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 3.20, O.D.1 : 4.60, H.1 : 14.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 3.20, O.D.1 : 4.60, H.1 : 14.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: NIKKO
O.D.1 : 15.00, H.1 : 22.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 9.00, W.1 : 3.90, L.1 : 12.20
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 9.50, W.1 : 4.25, L.1 : 13.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 12.10, W.1 : 4.50, L.1 : 15.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 4.50, H.1 : 11.20
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 4.00, W.1 : 8.40, L.1 : 14.60
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 5.20, H.1 : 12.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 48.30, H.1 : 37.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 8.20, W.1 : 4.23, L.1 : 13.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 13.16, W.1 : 5.65, L.1 : 15.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 14.75, H.1 : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 20.00, H.1 : 88.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 8.00, W.1 : 3.90, L.1 : 13.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 7.20, W.1 : 4.00, L.1 : 13.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 10.00, W.1 : 4.00, L.1 : 13.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 10.85, W.1 : 5.20, L.1 : 14.30
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 15.00, W.1 : 5.90, L.1 : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 14.60, L.1 : 35.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
H.1 : 13.00, W.1 : 5.30, L.1 : 14.30