Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 3.70, W.1 : 7.40, L.1 : 14.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 3.50, O.D.1 : 5.00, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 3.50, O.D.1 : 5.00, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 17.20, L.1 : 13.40
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 15.40, H.1 : 14.60
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 3.80, O.D.1 : 6.00, H.1 : 24.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 3.80, O.D.1 : 6.00, H.1 : 24.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 6.00, H.1 : 24.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 6.00, H.1 : 24.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 6.10, H.1 : 14.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 6.10, H.1 : 14.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 5.60, H.1 : 16.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 4.00, O.D.1 : 5.60, H.1 : 16.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 19.60, L.1 : 17.40
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.80, O.D.1 : 19.00, L.1 : 17.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 23.50, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 23.50, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 19.40, L.1 : 15.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 19.40, L.1 : 15.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.40 , O.D.1 : 18.60 , L.1 : 17.10
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 15.50, H.1 : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 3.80, O.D.1 : 5.20, L.1 : 11.20
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 3.80, O.D.1 : 5.20, L.1 : 11.20
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 3.40, O.D.1 : 4.30, H.1 : 15.00